Varsling om prisstigning

Varsling om prisstigning Det har desværre vist sig, at indkøbsprisen på varme fra Varmeplan Aarhus har været markant højere end den pris, som der opri…

Lækovervågning

Da den varmemåler, du har i din ejendom eller lejlighed, er forsynet med en lækovervågning, så sender denne en alarm til Tranbjerg Varmeværk, når der…