Medarbejdere

John Fagerli Kongsted
Driftsleder

Brian Hvidbjerg
Driftstekniker

Christian Frost
Anlægs- og driftsassistent

Lone Svendgaard
Bogholder

Signe T. Sørensen
Teknisk assistent

//