Medarbejdere

John Fagerli Kongsted
Driftleder

Brian Hvidbjerg
Driftsassistent

Christian Frost
Driftsassistent

Lone Svendgaard
Bogholder

Signe T. Sørensen
Teknisk assistent