Måleraflæsning

Vi fjernaflæser varmemåleren hver den første i måneden.

Aflæsning ved flytning
Ved fraflytning bedes du kontakte os i god tid.

Sådan aflæses måleren
Hvis du selv ønsker at holde øje med dit fjernvarmeforbrug, kan du aflæse målerens display og notere dette på din styringstabel.

 

 

//