Acontorater

12. november 2018

Aconto indbetaling: Fra 01. Januar 2019 ændres afregningen af fjernvarmen.

Aconto varmebidrag opkræves i dag over 11 rater pr. år, dette bliver fra 01. Januar 2019 ændret til 6 rater pr. år, således at aconto opkrævningen kommer hver anden måned, første gang til betaling den 02. januar 2019.

Det betyder, at de enkelte aconto opkrævninger vil hermed blive højere end de hidtil har været. Årsopgørelsen 2018 bliver afregnet i acontorate nr. 2 pr. 1. marts 2019.

Overvågning af brugsvand:
I forbindelse med, at Aarhus Vand udskifter Deres vandmålere i store dele af Tranbjerg, har Aarhus Vand besluttet ikke længere at tilbyde forbrugeren muligheden for at Tranbjerg Varmeværk overvåger brugsvands-installationen for lækager.

Tranbjerg Varmeværk har derfor besluttet at pr. 1. januar 2019 stopper denne service helt også for de få Resterende, som endnu ikke har fået skiftet vandur. Vi opfordrer alle, der skulle have fået nedsat præmie hos Deres forsikringsselskab grundet overvågningen til at kontakte Deres forsikringsselskab og informere om, at deres brugsvandsinstallation ikke længere er lækage overvåget.

For en god ordens skyld vil vi informere om, at Tranbjerg Varmeværk stadig overvåger varmeinstallationen