Godkendt budget 2024

18. december 2023

Tranbjerg 12/12 2023


Bestyrelsen i Tranbjerg Varmeværk har godkendt budgettet for 2024.

I forhold til de varslede prisstigninger, der blev meldt ud i oktober 2023, er det lykkedes at reducere udgifterne lidt, så den samlede stigning ikke bliver helt så stor som varslet.

Priserne vil pr. 1/1 2024 udgøre:
Prisen pr. MWh                    971,25 kr.  (Ændret fra 737,50 kr. pr 1/10 2023)
Effektbidrag pr. m²                11,88 kr.  (Uændret ift. 2023)
Abonnementsbidrag             812,50 kr.  (Uændret ift. 2023)
Målervedligeholdelse pr. år 375,00 kr.  (Nedsat fra 437,50 kr. i 2023)

For et standardhus på 130 m² og et årsforbrug på 18,1 MWh bliver prisen 20.311 kr. mod tidligere 16.143 kr. Altså en stigning på 4.231 kr. eller en ændring på 25,8%. Stigningen er 374 kr. mindre end den varslede.

For en standardlejlighed på 75 m² og et årsforbrug på 15 MWh bliver prisen 16.647 kr. mod tidligere 13.203 kr. Altså en stigning på 3.506 kr. eller en ændring på 26,1%. Stigningen er 260 kr. mindre end den varslede.

Alle ovennævnte priser er inkl. moms.

Den væsentligste årsag til den kraftige prisstigning pr MWh er kraftigt stigende priser fra vores leverandør af fjernvarme Kredsløb Transmission A/S.

//