Varsling om prisstigning

20. maj 2020

Varsling om prisstigning

Det har desværre vist sig, at indkøbsprisen på varme fra Varmeplan Aarhus har været markant højere end den pris, som der oprindeligt er budgetteret med.

Der har i et stykke tid været en voldsom uro på energimarkedet, og særligt udviklingen på elprisen har haft stor negativ indvirkning på varmeprisen.

Det er derfor besluttet at hæve varmeprisen med 250 kr. pr. MWh til 893,75 kr. inkl. moms pr. MWh.

Prisen vil blive hævet fra og med 1. september til 31. december, hvilket betyder, at aconto raterne for september og november bliver opjusteret.

Der bliver ikke ændret på øvrige takster i takstblad 2020.

Prisstigningen ved eksempelvis et forbrug på 3 MWh i perioden 1/9 - 31/12-20 giver en merpris på 750 kr. inkl. moms for denne periode på 4 mdr.

Denne prisstigning foretages for at begrænse et underskud i forbindelse med årsafslutningen mest muligt. Et underskud, hvis vi ikke handlede nu, skulle indregnes i varmeprisen næste år.

Vi forventer ikke den nye pris fastholdes i næste års budget (2021).

TV2 Østjylland's indslag:

I forbindelse med den varslede prisstigning var der i TV 2 Østjylland et indslag i nyhederne d. 25/05 2020.

Du kan se det ved at følge nedenstående link.
I sidste del af indslaget bliver hovedårsagen til stigningen uddybet.

Se tv-indslaget her